2014-12-31 E14 OP  660  37.98  62  1.5  38.08  13.00  Always In It Inside  Kiowa Mercedes  Gs Dale  L's Tinsly  8   
2014-12-26 E14 OP  660  38.03  62.5  10  38.74  10.10  Trouble Twice Mid  Pat C Gusher  Gs Dark Knight  L's Tinsly  8   
2014-12-21 A2 OP  660  38.77  63  39.34  8.30  Offstrided Early Ins  M's Freewill  Gs Dale  Pat C Costume  8   
2014-12-17 E2 OP  660  38.62  62  39.11  3.50  Slight Bmp Escape Tn  Ww's Hastynature  Gs Dark Knight  Kiowa Sea Jenny  8   
2014-12-13 E2 OP  660  38.61  62  38.74  8.10  Led Between Calls  Tivy  Ermnine  L's Tinsly  8   
2014-12-08 E11 OP  660  38.30  62.5  6.5  38.74  13.30  Always In It On Insd  Kiowa Mercedes  Successful Bid  Nancy Botwin  8   
2014-12-03 E14 OP  660  38.14  62  38.34  6.20  Not Far Off Pace Ins  Barts Oreoshake  Ermnine  Successful Bid  8   
2014-11-28 E9 OP  660  38.25  62  2 38.39  7.30  Nice Try Inside  Kiowa Trapdoor  My Cup Of Tea  Tivy  8   
2014-11-21 E9 OP  660  38.43  62.5  4.5  38.74  7.70  Tired Late Midtrack  C Ville Maverick  Kiowa Sea Jenny  Ww's Dust Me Off  8   
2014-11-15 E14 OP  660  38.04  62  17.5  39.25  4.10  Bumped Early Inside  Mac's Cassiopeia  Ww's Hastynature  Mohican Olive  8   
2014-11-07 E9 OP  660  38.51  62  38.57  7.10  Good Effort Inside  Trackinfo Zinoid  Butterfly Drive  Tomei  8   
2014-11-03 E14 OP  660  38.56  61.5  1 .5  38.60  5.50  Erly Ldr, Wknd Insd  Gs Able  Butterfly Drive  L's Tinsly  7   
2014-10-29 E14 OP  660  38.54  61  1.5  38.63  8.70  Closing On Lead Ins  Kiowa Sea Jenny  Ww Kool Million  Braska Reeann  8   
2014-10-24 E1 OP  660  38.10  61  11  38.87  18.30  Even Effort On Rail  Ww's Blissful  Gs Taylor  Ww Nevertolate  8   
2014-10-18 E14 OP  660  38.13  62  11.5  38.93  17.10  Early Trouble Rail  Mac's Ma Bell  Rs Uncle Si  C Ville Mercedes  8